fbpx

De la conducere cu alcoolemie de 1,21 în sânge la renunțare la aplicarea pedepsei. Motivarea. Notar inculpat

Un bărbat, de profesie notar, a fost prins de poliție la volan în București cu o alcoolemie în aer de 0,57 mg/l și în sânge de 1.21 g o/oo. Parchetul a încheiat cu inculpatul un acord de recunoaștere a vinovăției, prin care s-a renunțat la aplicarea pedepsei și s-a dat un avertisment. Unul din motive a fost că ”gradul de alcoolemie ce se apropie de limita minimă stabilită de lege pentru ca fapta să constituie infracțiune”. Adică 1,21 se apropie de 0,8. Acordul a fost confirmat de Curtea de Apel București.

Motivarea Sentinței Curții de Apel București:

La data de 29.09.2020 pe rolul Curții de Apel București Secția I Penală, sub numărul … s-a înregistrat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat, în conformitate cu dispozițiile art. 483 alin. 1 din Cod procedură penală, la data de 25.09.2020, între Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cu inculpatul Ș.A., cercetat în stare de libertate, pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, ca urmare a recunoașterii comiterii faptei și acceptării încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

În ceea ce privește descrierea faptei care formează obiectul acordului și analiza mijloacelor de probă, Parchetul a arătat următoarele:

La data de 13.10.2019 în jurul orei 00:30, organele de poliție aflate în exercitarea atribuțiilor de supraveghere rutieră au oprit în trafic pe str…, București autoturismul marca Volvo cu nr. de înmatriculare …., conclus de către Ș.A. Acesta a fost testat cu apărutul alcooltest marca Drager, testul cu nr. …ndicând 0 valoare de 0,57 mg/l.

Ș.A a fost condus de organele de poliție la l.N.M.L, București unde i s-au recoltat probe biologice de sânge. Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 2613 din 28.10.2019, Ș.A prezenta la ora recoltării primei probe, 01:10 o alcoolemie de 1.21 g o/oo alcool în sânge, iar la a doua probă, recoltată la ora 02:10 prezenta o alcoolemie de 1.07 o/oo alcool în sânge.

Prin ordonanța din 13.10.2019 x-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cp.

Prin ordonanța nr. 713/P/2019 din data de 3.09.2020 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Ș.A, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cp.

Prin ordonanța nr. 713/P/2019 din data de 15.09.2020 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Ș.A_, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cp.

Fiind audiat în cauză, inculpatul Ș.A_ a declarat că recunoaște și regretă săvârșirea infracțiunii. A precizat că în după-amiaza zilei de 12 octombrie 2019, a mâncat și a consumat băuturi alcoolice, respectiv trei sticle de bere, între orele 14:00-17:00, la o terasă din București. în cursul serii, acasă, a mai băut un pahar de whisky, pe la orele 21:00-22:00. în jurul orei 23:00, a trebuit să cumpere un medicament pentru copilul mai mic, care era răcit și nu putea respira bine. Din acest motiv, s-a deplasat într-o zonă a Bucureștiului apropiată de locuința sa, cu autoturismul proprietate, pentru a căuta o farmacie deschisă, fiind oprit în trafic de un echipaj de poliție.

La 16.09.2020 a fost înregistrată la dosarul cauzei cererea formulată de inculpatul Ș.A, prin avocat P.C.A, în temeiul art. 478 și următoarele C.p.p., privind inițierea unui acord de recunoaștere a vinovăției având ca obiect recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice, a felului și cuantumului pedepsei, solicitând renunțarea la aplicarea pedepsei, întrucât în cazul în care prin hotărârea judecătorească se dispune condamnarea sau amânarea executării pedepsei pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, îi încetează calitatea de notar, conform art. 41 alin 1 lit. f din Legea nr. 36/1995.

În declarația de inculpat din data de 16.09.2020, Ș.A, în prezența avocatului ales, a menționat în mod expres că recunoaște fapta pentru care este cercetat și nu a contestat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

Din probele administrate în cauză, respectiv procesul-verbal de depistare, rezultatul testării cu aparatul aleooltest, buletinul de analiză toxicologica nr. 2611 din 28.10.2019, declarațiile suspectului/inculpatului Ș.A de recunoaștere a faptei, rezultă suficiente date privind săvârșirea, cu vinovăție, de către inculpatul Ș.A a infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cp.

S-a constatat incidența în cauză a prevederilor ari. 480 Cp.p,, pedeapsa prevăzută de art. 336 alin. 1 Cp. fiind închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă.

Conform art. 480 al. 3 Cp.p., în cazul încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsă prevăzute de lege se micșorează cu o treime. Astfel, pedeapsa pentru infracțiunea prev. de 336 alin. 1 Cp. va fi închisoarea de la 8 luni la 3 ani și 4 luni sau amenda.

Din fișa de cazier judiciar rezultă că inculpatul Ș.A nu are antecedente penale.

Inculpatul Ș.A_ a depus înscrisuri la dosarul cauzei, drept probe în circumstanțiere, respectiv o caracterizare de la Camera Notarilor Publici București, certificatul de căsătorie și certificatele de naștere ale copiilor minori. în cererea de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției, inculpatul a precizat că soția sa este casnică, prin urmare este singurul întreținător al familiei.

Aspectele de mai sus, coroborate, converg spre concluzia că sunt aplicabile prevederile art. 478 și următoarele din Cp.p., pentru obținerea un act de justiție eficient (realizat și finalizat prin analizarea acordului de către instanța competentă ).

Astfel, a considerat că este în interesul urmăririi penale încheierea unui acord ca urmare a recunoașterii vinovăției de către inculpatul Ș.A având în vedere recunoașterea faptei si necontestarea încadrării

S-a apreciat că scopul procesului penal poate fi atins prin renunțarea la aplicarea pedepsei, fiind îndeplinite condițiile prev, de art. 39 Cp. pedeapsa aplicata este închisoarea de cel mult 5 ani, inculpatul nu a mal fost condamnat anterior, infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere modul și împrejurările în care a fost comisă , gradul de alcoolemie ce se apropie de limita minimă stabilită de lege pentru ca fapta să constituie infracțiune, lipsa unor urmări grave și atitudinea sinceră de recunoaștere și regret a inculpatului, care nu are antecedente penale.

S-a precizat în conținutul acordului că, renunțarea la aplicarea pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cp, de către inculpatul Ș.A, fiind îndeplinite condițiile prev. de art. 80 Cp. pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de cel mult 5 ani, infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere modul și împrejurările în care a fost comisă , gradul de alcoolemie ce se apropie de limita minimă stabilită de lege pentru ca fapta să constituie infracțiune, lipsa unor urmări grave și atitudinea sinceră de recunoaștere și regret a inculpatului, care nu are antecedente penale.

S-a considerat că aceste limite sunt în acord cu împrejurările comiterii faptei, circumstanțele personale, practica judiciară în materie și realizarea cu celeritate a unui act de justiție eficient.

Conform art. 81 Cp., se aplică inculpatului Ș.A un avertisment, constând în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunțarea la aplicarea pedepsei și i se atrage atenția asupra conduitei sale viitoare.

În declarația de inculpat din data de 16.09.2020, Ș.A, în prezența avocatului ales, a menționat în mod expres că recunoaște fapta pentru care este cercetat și nu a contestat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

Analizând acordul de recunoastere a vinovătiei înaintat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Curtea constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 – 482 Cod procedură penală.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului, maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina inculpatului în cuprinsul actului de inculpare este de 5 ani închisoare, acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în formă scrisă, conține mențiunile prev. de art. 482 Cod procedură penală, iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de un apărător ales.

Referitor la individualizarea stabilirii pedepsei, Curtea apreciază că într-adevăr, raportat la circumstanțele personale ale inculpatului, la consecințele pe care stabilirea unei pedepse le-ar avea asupra vieții sale profesionale, precum și prin raportare la gravitatea redusă a infracțiunii, în mod corect s-a apreciat că se impune renunțarea la aplicarea pedepsei.

În cauză sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 80 C.pen., respectiv:

-infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit,

-în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, c aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

-inculpatul nu a mai suferit anterior o condamnare, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

-față de inculpat nu s-a mai dispus renunțarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracțiunii pentru care este judecat;

-inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților;

-pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 5 ani.

Față de aceste considerente, și apreciind cuantumul pedepsei și măsura de individualizare a executării acesteia cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat ca fiind suficiente în raport de infracțiunea comisă, în baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 480 – 482 C.proc.pen., va admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat în data de 25.09.2020, între MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI și inculpatul Ș.A, în dosarul nr. 713/P/2019 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București București.

În baza art. 396 alin. 3 C.pr.pen. va renunța la aplicarea pedepsei față de inculpatul Ș.A_ sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 C.pr.pen.

În temeiul art. 81 C.pen. va aplica inculpatului un avertisment.

În baza art. 398 C.proc.pen. rap. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen. va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 1200 lei.

Comments

comentarii

În acest moment se efectuează teste pentru a se depista efectul vaccinurilor anti-Covid la noua tulpină a virusului. Profesorul UBB de sănătate publică Răzvan Cherecheș explică care sunt următorii pași în criza care pândește România.... Citește mai mult
Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a anunțat că românii care se întorc în țară din sudul Africii, unde a fost depistată noua variantă a Covid-19, vor intra în carantină.... Citește mai mult
În acest moment, 1.265 de români infectați cu Covid-19 se află internați la ATI. Dintre aceștia, doar puțin peste 100 au un certificat care atestă că au fost vaccinați.... Citește mai mult
Iarna se face deja simțită la Vlădeasa, unde ninge viscolit, iar rafalele de vânt ajung la 80 km/h.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!