clujust.ro

Curtea de Apel confirmă definitiv că PUG-ul comunei Florești e expirat din ianuarie 2017. ”O veritabile denaturare a prevederilor legale”

Curtea de Apel Cluj confirmă prin decizie definitivă că Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Florești este expirat din ianuarie 2017. Curtea a menținut sentința de la fond, în care se arăta că, pentru a se emite în continuare autorizații de construire, s-a făcut ”o veritabilă denaturare de către reclamanta Comuna Florești a prevederilor legale în materie de urbanism”

Potrivit actualdecluj.ro, Curtea de Apel a respins recursul Primăriei Florești, menținând sentința Tribunalului Cluj, cu privire la anularea de către Inspectoratul în Construcții a autorizațiilor de construire, emise în baza PUG-ului considerat expirat. În consecință, toate autorizațiile de construire și certificatele de urbanism, pe care Consiliul Local și Primăria Florești le-au emis începând din 7 ianuarie 2017 (execeptându-le pe cele care au la bază un PUZ valabil), sunt anulabile. Mai precis, au fost emise în această perioadă peste 600 de autorizații de construire și s-au eliberat peste 1000 de certificate de urbanism

Prin sentința Tribunalului Cluj din 23 octombrie 2018, menținută recent de Curtea de Apel, instanța hotăra: ”Respinge ca neîntemeiata cererea de chemare în judecata, formulata de reclamantii Comuna Floresti si Institutia Primarului Comunei Floresti, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Regional în Constructii Nord-Vest, având ca obiect anularea Procesului-verbal de control nr. 8860 din 26.02.2018.”

Clujust.ro vă prezintă detalii din motivarea sentinței, devastatoare pentru Primăria Florești.

„Urmare a controlului realizat la sesizarea Consiliului Județean Cluj, efectuat de pârâta Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest, având drept obiectiv „verificarea valabilității documentației urbanistice PUG aprobate prin HCL nr. 6/11.01.2005″, s-a întocmit de către pârâtă Procesul-verbal de control nr. 8860/26.02.2018, prin care s-au luat măsuri împotriva autorității publice verificate, în sensul că i) Primăria Florești nu poate emite acte administrative (Certificate de urbanism, Autorizații de construire etc.) în baza documentației PUG aprobate prin HCL nr. 6/2005 și prelungit prin HCL nr. 22/2012, care și-au încetat valabilitatea, decât cu aplicarea în mod prioritar a art. 65 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, respectiv ii) obligația de a depune la sediul IRC Nord Vest documente justificative ale modului de realizare a fiecărei etape în procesul de reactualizare PUG Florești ”, se arată în sentință.

Poziția Inspectoratului în Construcții a fost extrem de critică la adresa adminustrației din Florești: ”Reclamantele (Comuna Florești și Instituția Primarului – n.red) invocă dispozițiile Legii nr. 303/2015 susținând faptul că prelungirea valabilității PUG a operat ope legis, însă nu se înțelege raționamentul reclamantelor. Astfel, dispozițiile Legii nr. 303/2015 nu sunt incidente în cauză. Mai mult, aceste dispoziții prevăd clar și explicit faptul că prelungirea valabilității se face în temeiul unei hotărâri de consiliu local, care în speță lipsește. Susținerile conform cărora legiuitorul a înțeles ca autoritățile publice locale sa beneficieze de extinderea termenului de valabilitate prin simpla publicare a legii sunt nefondate și nedovedite și nu pot fi primite în lipsa unui argument pertinent. Legiuitorul prin dispozițiile Legii nr. 303/2015 nu a înțeles să încalce propriile dispoziții în ceea ce privește modul în care se face prelungirea valabilității unei documentații urbanistice, respectiv prin aprobarea unei hotărâri de consiliu local. Haosul urbanistic care există în comuna Florești nu se datorează actului nostru de control, ci proastei gestionari a PUG din partea autorităților publice locale. E incorect a aplica o documentație PUG aprobată în anul 2005, când intravilanul localității era altul, când numărul de locuitori este altul, când nevoile din punct de vedere urbanistic și de organizare a localității sunt altele.

Pârâtul a dispus prin actul de control să nu se emită certificate de urbanism și autorizații de construire în baza PUG aprobat în anul 2005. Acest fapt nu interzice însă emiterea acestor acte, deci activitatea nu este în niciun caz “paralizată”, astfel cum susțin reclamantele, deoarece legiuitorul a reglementat modul în care pot fi emise autorizații de construire și certificate de urbanism în absența PUG, prin dispozițiile art. 65 din Legea nr. 350/2001. Faptul că reclamantele nu cunosc dispozițiile legale nu îi poate fi imputat pârâtului.

Instanța a arătat că cei din Primăria Florești au interpretat legea cum au vrut ei:

”Sub aspectul modalității în care organul de control a interpretat hotărârile Consiliului Local Florești, instanța reține că, prin raportare la Legea nr. 350/2001, pârâta Inspectoratului de Stat în Construcții a reținut în mod corect împrejurarea că documentația urbanistică PUG și Regulamentul aferent nu mai sunt valabile începând cu data de 11.01.2017.

Pentru a reține aceasta, instanța constată că prin HCL nr. 6/11.01.2005 s-a aprobat documentația pentru reactualizare PUG și RLU Florești (f. 20). La data de 11.01.2005, art. 46 din Legea nr. 350/2001 stabilea că „ Planul urbanistic general are caracter director și de reglementare operațională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5 – 10 ani și să îl aprobe , acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. ” Prin urmare, PUG și Regulamentul erau valabile cel puțin până la data de 11.01.2010 (5 ani), sau cel mult data de 11.01.2015 (10 ani), or până la un interval situat între aceste două date.

Astfel, prin HCL nr. 22/15.02.2012 (f. 21), s-a aprobat prelungirea valabilității PUG și RLU aprobate prin HCL nr. 6/2005, „ dar fără a depăși 2 ani de la data depășirii termenului de valabilitate a acestuia”. Această HCL s-a întemeiat pe modificarea art. 46 din  Legea nr. 350/2001, realizată prin OUG nr. 7/2011, în forma modificată textul de lege statuând că Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligația să își întocmească și să își aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani   (1 1 ) Cu cel puțin 18 luni înaintea datei de depășire a termenului de valabilitate a Planului urbanistic general, consiliul local al comune, orașului, municipiului/Consiliul General al Municipiului București este sesizat de către primar în legătură cu necesitatea actualizării planului, la notificarea arhitectului-șef al localității sau județului. (1 2 ) Pe baza referatului de specialitate al arhitectului-șef, primarul va declanșa procedura de achiziție a serviciilor de actualizare a Planului urbanistic general și de prelungire a termenului de valabilitate a Planului urbanistic general în vigoare.   (1 3 ) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește pe bază de hotărâre a consiliului local /Consiliului General al Municipiului București până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a depăși 2 ani de la data depășirii termenului de valabilitate .

Raportat la aceste prevederi legale, se impune a se constata că prelungirea valabilității PUG și RLU Florești, realizată prin HCL nr. 22/2015, nu putea depăși termenul de 2 ani de la „ data depășirii termenului de valabilitate ”, astfel că prin raportare la termenul maxim de valabilitate al documentației PUG, care era data de 11.01.2015, rezultă că prelungirea termenului de valabilitate nu putea depăși data de 11.01.2017.

Modificarea adusă art. 46 alin. 1 al Legii nr. 350/2001 prin Legea nr. 190/2013, conform căreia „ Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale “, respectiv alin. (1 3 ) care prevedea că   ” Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăși 5 ani de la data depășirii termenului de valabilitate “, nu era aplicabilă situației reclamantei, interdicția de prelungire de mai multe ori a valabilității acestor documentații neputând opera pentru trecut, ci doar pentru viitor, astfel că adoptarea unei noi hotărâri de prelungire a PUG, anterior expirării termenului său de valabilitate ce urma a se împlini la data de 11.01.2017, nu ar fi reprezentat o conduită nelegală din partea reclamantei.

De altfel, piedica invocată de reclamantă este una formală, câtă vreme, dacă ar fi apreciat că i se aplică interdicția legală de prelungire a PUG, nu avea decât, subsecvent anului 2013, să demareze procedurile pentru adoptarea unei noi documentații, or este cert că nu aceasta a fost conduita adoptată de reclamanți. Astfel, susținerea reclamantei în sensul că prin adoptarea HCL nr. 22/15.02.2012 de prelungire a valabilității PUG pentru maxim 2 ani și prin „ modificarea succesivă a acestui termen direct prin acte normative primare, valabilitatea PUG Florești a fost extinsă ope legis, cu durata de până la 10 ani ” nu ține seama de faptul că nicăieri în cuprinsul legilor care au modificat prevederile art. 46 al Legii nr. 350/2001 legiuitorul nu a prevăzut vreo extindere de drept a valabilității PUG. O astfel de dispoziție legală, care în viziunea reclamantei ar fi modificat pentru trecut durata de valabilitate a unui PUG și mai mult, ar fi permis ca legiuitorul să intervină prin lege și să modifice termene existente ca durata maximală în planurile de urbanism aflate în vigoare la nivelul diverselor localități  ar fi trebuit cu siguranță menționată expres, față de efectele juridice pe care le produce.

O aplicare ope legis  a unor prevederi legale nu poate fi dedusă pe cale de interpretare, iar dacă legiuitorul ar fi dorit ca „ localitățile care au adoptat deja o hotărâre de prelungire să beneficieze de extinderea termenului prin simplul efect al legii” ar fi prevăzut în mod expres o astfel de dispoziție, care nu poate fi dedusă pe cale de interpretare, nefiind vorba de o deficiență sub aspectul tehnicii legislative, ci de o veritabilă denaturare de către reclamanta Comuna Florești a prevederilor legale în materie de urbanism, cu incidență asupra valabilității PUG Florești. Or în aceste condiții, bazându-se pe o interpretare facilă care ar fi scutit-o de procedura de demarare a adoptării unui nou PUG, dar care adaugă la lege, reclamanta nu poate invoca acum, în apărarea sa, efectele constatării împlinirii termenului de valabilitate al PUG Florești începând cu data de 11.01.2017, respectiv paralizarea activității urbanistice la nivelul comunei, fiind pe deplin responsabilă de situația creată.”, se arată în motivarea sentinței.

Comments

comentarii

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Renew Europe) își anunță plecarea din USR - Uniunea Salvați Roomânia, din motive ce țin de direcția partidului.... Citește mai mult
Statuia lui Iuliu Maniu de lângă Bastionul Croitorilor din Cluj-Napoca a fost repusă pe soclu luni, după ce în weekend a fost pusă la pământ de muncitorii care efectuează lucrări de modernizare în zonă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!