fbpx

Ce onorarii primesc avocații din oficiu potrivit noului protocol încheiat între UNBR, MJ și PÎCCJ

Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România au încheiat în 17 iunie un nou protocol privind onoariile avocațiale din oficiu. În cauzele penale, cel mai mult se câștigă când sunt cel puțin cinci suspecți sau inculpați în dosar.

Am extras onorariile pentru oficii în domeniul penal. Procotolul complet este afișat la finalul articolului.

Onorarii pentru asigurarea activitătilor de asistenţă juridică în materie penală

Art. 5. – (1) Valorile onorariitor care se cuvin avocaţitor pentru acordarea asistenţei juridice a suspectutui, inculpatutui sau a condamnatului când aceasta este obligatorie sau în situaţia în care organul de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată apreciază că suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care se impune desemnarea unui avocat din oficiu sunt următoarele:

680 lei pentru asistenţa juridică a suspectului sau incutpatului în cursul urmăririi penate, 680 lei pentru asistenţa juridică a inculpatutui în cadrul procedurii de cameră preliminară şi 942 lei pentru asistenţa juridică a inculpatutui în cursul judecăţii, separat pe fiecare fază procesuală;

942 lei pentru asistenţa juridică a fiecărui suspect sau inculpat în cursul urmăririi penale, 863 lei pentru asistenţa juridică a fiecărui inculpat în cadrul procedurii de cameră preliminară şi 942 lei pentru asistenţa juridică a fiecărui inculpat în cursul judecăţii, separat pe fiecare fază procesuală – atunci când cel puţin două persoane au calitatea de suspect sau inculpat în cauză;

1.230 lei pentru asistenţa juridică a fiecărui suspect sau inculpat în cursul urmăririi penale, 601 lei pentru asistenţa juridică a fiecărui inculpat in cadrul procedurii de cameră preliminară şi 1.360 tei pentru asistenţa juridică a fiecărui inculpat în cursul judecăţii, separat pe fiecare fază procesuală – atunci când cel puţin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauză;

510 lei pentru asistenţa juridică sau reprezentarea în cursul urmăririi penale, a procedurii de cameră preliminară sau în cursul judecăţii a persoanei vătămate, părţii civite sau părţii responsabile civilmente. Acest onorariu se acordă cumulat pentru fiecare persoană vătămată, parte civilă sau parte responsabită civilmente, în cazul în care una sau mai multe persoane au calitatea de persoana vătămată, parte civilă sau parte responsabită civilmente. Atunci când în cauză există mai mult de cinci astfel de părţi cu aceeaşi calitate instanţa trebuie să acorde un onorariu cumulat, în mod rezonabit, în funcţie de comptexitatea cauzei, acesta neputând fi mai mare de 26.153 lei, indiferent de numărul persoanelor reprezentate sau asistate (5 părţi*510 tei/parte=2.550 tei, peste 6 părţi – 2.550 tei+26 tei pentru fiecare parte);

680 lei pentru asistenţa juridică acordată în căite extraordinare de atac (contestaţie în anutare, recursul în casaţie, revizuire, redeschidere proces penal, conform Titlului III, Capitolut V din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penată, cu modificările şi comptetărite utterioare, 1n continuare C.p.p.);

340 lei pentru asistenţa juridică acordată în cazut cererii de revocare a amânării aplicării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a contestaţiei la executare, a cereritor de întrerupere sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă;

601 lei pentru asistenţa juridică în procedura de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei (art.480, 484 C.p.p.);

340 lei pentru asistenţa juridică în procedura de soluţionare a contestaţiei cu privire la durata procesului [art.4884 alin. (2) C.p.p.];

601 lei pentru asistenţa juridică a condamnatutui în procedura de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii [art.586 aţin. (3) C.p.p.];

340 lei pentru asistenţa juridică a inculpatutui arestat 1n procedura de efectuare a comisiei rogatorii [art. 200 alin. (8) C.p.p.] ori pentru asistarea martorului în cursul urmăririi penale, în condiţiite legii;

340 lei pentru asistenţa juridică acordată în alte cazuri decât cele menţionate anterior, la solicitarea organelor de urmărire penată, a judecătorului de cameră pretiminară, a instanţetor de judecată sau a locuritor de detenţie, în condiţiite legii penate.

(2) Onorariite cuvenite avocaţitor pentru asistenţa juridică acordată potrivit prevederitor alin. (1), se acordă o singură dată:

  1. prin ordonanţă, rechizitoriu sau acord de recunoaştere a vinovăţiei, pentru Intreaga durată a urmăririi penale;
  2. prin hotărâre, în cursul fazei de cameră preliminară sau a celei de judecată, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie.

(3) Onorariite stabilite potrivit alin. (1) se majorează cu 100% în cazurile în care asistenţa juridică din oficiu este asigurată între orele 20.00-08.00 ori în zilele nelucrătoare sau sărbătorite legate.

(4) În situaţia în care, în faza de urmărire penală sau de judecată, procurorul ori instanţa reuneşte mai multe dosare care vizează acelaşi suspect sau inculpat, plata onorariului se face pentru fiecare dosar în parte pentru prestaţia efectuată până la momentul reunirii, chiar dacă este vorba despre acelaşi apărător desemnat din oficiu.

 

Onorarii pentru prestarea servicillor de asistenţă judiciară în cauzele privind cooperarea judiciară internaţională in materie penală

Art. 8. – (1) Onorariile care se cuvin avocaţitor pentru asistenţa judiciară acordată persoanei extrădabite, persoanei solicitate sau a condamnatutui când aceasta este obligatorie, potrivit legil, sunt următoarete:

340 lei pentru asistenţa judiciară acordată pentru fiecare persoană extrădabilă sau persoană solicitată în cazul (uării, Intocuirii, revocării, încetării, pretungirii sau menţinerii măsuritor preventive, inctusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, în fiecare etapă procesuată şi în contestaţie;

1.098 lei pentru fiecare persoană extrădabilă sau solicitată în cursul procedurii judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare;

1.046 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean străin din România în statul de cetăţenie;

1.046 tei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean român dintr-un stat străin în România;

601 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva hotărârilor prin care s-a dispus tuarea, Inlocuirea, revocarea, încetarea, pretungirea sau menţinerea măsuritor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;

1.098 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva altor hotărâri decât cete prevăzute ta tit. e);

601 tei pentru asistenţa judiciară acordată în alte cazuri.

În cazul în care luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, pretungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inctusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, se dispune în cursul procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară asigurată, potrivit alin. (1) tit. b) sau, după caz, alin. (1) lit. c), se acordă o singură dată.

Onorariul cuvenit avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată, potrivit prevederitor alin. (1), se acordă o singură dată pentru fiecare etapă procesuală în procedura judiciară de extrădare, de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de soluţionare a cererii de transferare.

Protocolul

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [474.44 KB]

Comments

comentarii

Cutremurul cu magnitudinea 5,2 pe Richter s-a înregistrat, marți seară, 6 iunie, la o adâncime de 6.3 kilometri în județul Arad. Mai multe familii s-au trezit cu casele distruse de la seism și de frica unui alt cutremur au decis să doarmă în mașini.... Citește mai mult
UPDATE: Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc marți seara în Arad. Seismul s-a simțit iar până la Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!