fbpx

Amenzile pentru netransmiterea PLF au aceeași soartă în instanță ca și cele din starea de urgență

Amenzile primite de oameni pentru netransmiterea formularului digital de intrare în România (cunoscut ca PLF) sunt anulate de instanțe pentru că a fost dezincriminată contravenția. Aceeași soartă au avut-o și amenzile date în baza celebrei Ordonanțe Militare 3 din perioada stării de urgență.

Prezentăm mai jos o motivare a Judecătoriei Cluj-Napoca într-un caz în care s-a anulat amenda aplicată de Direcția de Sănătate Publică Cluj pentru necompletarea și netransmiterea formularului digital de localizare a pasagerilor – PLF la intrarea în România.

”Din analiza înscrisurilor depuse în probaţiune la dosar, instanţa reţine că petenului i-a fost aplicată amenda în cuantum de 2.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.2 alin.4 din OUG nr.129/2021. Potrivit stării de fapt reţinute, petenta nu a completat şi nu a transmis, în termen de 24 ore,  formularul digital de intrare în România. Fapta a fost constatată în data de 26 decembrie 2021 în baza datelor furnizate de SII-FDIR. Procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit în data de 10 ianuarie 2022, la sediul organului constatator, în lipsa petentei sau a vreunui martor asistent (filele 4, 5).

Potrivit chitanta nr.####.02.2022 petentul a achitat suma de 1.000 lei cu titlul de amendă .

Analizând legalitatea procesului-verbal de contravenţie contestat, instanţa constată că, potrivit pct.11 din OG nr.5/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România: ”Articolul 4 (din OUG nr.129/2021) se modifică și va avea următorul cuprins: „nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligației de a completa formularul în termen de 24 de ore de la intrarea în țară constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei”. 

Ulterior, în data de 11 martie 2022, a intrat în vigoare OG nr.22/2022 pentru abrogarea OUG nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.  

Potrivit art.I din OG nr.22/2022 publicată în Monitorul Oficial nr.245/11.03.2022: ”Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1190 din 15 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă”.

Conform art.12 alin.1 din OG 2/2001, dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ

Prin Decizia nr.###/13.03.2007 pronunțată de Curtea Constituțională a fost admisă excepția de neconstituționalitate și s-a constatat că dispozițiile art.12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor sunt neconstituționale în măsura în care prin sintagma “nu se mai sancționează” prevăzută în text se înțelege doar aplicarea sancțiunii contravenționale, nu și executarea acesteia. Curtea Constituțională a arătat, în considerentele hotărârii, că „aplicarea legii noi care nu mai prevede și nu mai sancționează contravențional fapta trebuie analizată prin raportare la momentul intrării în vigoare a acesteia și la stadiul derulării cauzei. Totodată, contravenția, ca fapt antisocial, trebuie privită atât sub aspectul săvârșirii și constatării acesteia, cât și sub aspectul aplicării și executării sancțiunii. Din acest punct de vedere sintagma „nu se mai sancționează” trebuie înțeleasă în sensul că, prin intrarea în vigoare a legii care nu mai prevede fapta drept contravenție, sancțiunile contravenționale nu se mai aplică, iar în cazul celor aplicate, dar aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a noii legi, sancțiunile nu se mai execută. Efectele legii noi se aplică tuturor sancțiunilor contravenționale aplicate și neexecutate până la data intrării sale în vigoare.”

Decizia Curții Constituționale este, conform art.147 alin.4 din Constituție, general obligatorie. Pe de altă parte, potrivit art. 15 alin. 2 din Constituția României, legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile.

Ca urmare, față de împrejurarea că, în data de 11 martie 2022, prin OUG nr.22/2022 a fost abrogată OUG nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, instanța constată că a fost dezincriminată contravenția pentru care a fost întocmit procesul-verbal contestat în prezentul litigiu şi, în consecinţă, va admite plângerea formulată şi va dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria CJ, nr. 229/10.01.2022 încheiat de intimată, fără a mai analiza restul motivelor de nelegalitate şi netemeinicie ce au fost invocate.

Ca o consecinţă a admiterii plângerii contravenţionale, petentei îi va fi restituită pe cale administrativa suma de 1.000 lei achitată cu titlul de amendă, potrivit chitantei nr.####.02.2022”, se arată în sentința Judecătoriei Cluj-Napoca.

Comments

comentarii

Un bărbat de 34 de ani a fost căutat de polițiști după ce a dispărut de acasă în data de 22 mai. Acesta a fost găsit mort în comuna Chinteni.... Citește mai mult
Programul „Fugi în curtea școlii” a revenit în Cluj-Napoca. Săptămâna aceasta copiii sunt invitaţi în curțile Școlii gimnaziale ,,Constantin Brâncuși" și Liceului de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu" pentru a participa la activități sportive.... Citește mai mult

Lasă un răspuns