fbpx

Soția senatorului Cordoș, 3 ani și 6 luni cu executare la prima instanță

Mihaiela Cordoș, soția senatorului Alexandru Cordoș, a fost condamnată la 3 ani și 6 luni cu executare de către instanța Tribunalului Cluj. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Mihaiela Cordoș. referent la departamentul de resurse umane de la Spitajul Județean Cluj, a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență. Mai exact, a cerut bani de la oameni care vroiau să se angajeze la spital. Detalii AICI

În fața instanței, inculpata a recunoscut faptele, dar a găsit scuze pentru faptul că a cerut bani, despre care puteți citi aici. Instanța a obligat-o prin sentință să returnze toți banii.

Inițial, pronunțarea a fost fixată pentru ora 14, însă judecătorul a avut nevoie de mai mult timp pentru deliberare, astfel că a pronunțat sentința, în sala de judecată, la ora 20.

Avocații acuzatei, Tiberiu Bani și Gianina Cuc, vor ataca sentința cu apel, după ce aceasta va fi motivată.

În același dosar, Tiberiu Constantin Popan a fost condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influență.

Solutia pe scurt:

I.Respinge cererea de schimbare a încadrarii juridice formulata de inculpata Cordoș Mihaiela Lucia, prin aparator ales, ca nefondata.

În temeiul art. 5 C.pen., constata, conform principiului aprecierii globale a legii penale mai favorabile, potrivit Deciziei nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale a României, ca legea penala mai favorabila, în ceea ce priveste situatia juridica a inculpatei C. M. L., referitor la savârsirea infractiunii de trafic de influenta, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (un act material din anul 2010), este legea penala veche – Codul penal din 1968.

În temeiul art. 396 C.proc.pen., condamna pe inculpata Cordos Mihaiela Lucia.:

În baza art. 257 alin. 1 C.pen. din 1968 rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. si art. 74 alin. 2 si art. 76 alin. 1 lit. d) C.pen. din 1968, pentru savârsirea infractiunii de trafic de influenta, la pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare.

În baza 71 C.pen. din 1968, interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) si c) C.pen. din 1968 (dreptul de a fi aleasa în autoritati publice sau în functii elective publice; dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat; dreptul de a ocupa o functie de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru savârsirea infractiunii, aceea de referent la S. R. U., N., O., S. din cadrul S. C. J. de U. C.), ce se executa de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la terminarea executarii pedepsei, pâna la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pâna la împlinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

În temeiul art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 79 alin. 3 C.pen., art. 396 alin. 10 C.proc.pen., pentru savârsirea infractiunii de trafic de influenta, în forma continuata (25 de acte materiale), la pedeapsa de 3 (trei) ani si 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., interzice inculpatei, ca pedeapsa complementara, pe o durata de 2 ani, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen., ?i anume dreptul de a fi aleasa în autorita?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerci?iul autorita?ii de stat, dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savârsirea infractiunii (referent la S. R. U., N., O., S. din cadrul S. C. J. de U. C.); pedeapsa complementara ce se va executa dupa executarea pedepsei principale, conform prevederilor art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen.

În baza 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen., a caror exercitare a fost interzisa ca pedeapsa complementara; pedeapsa accesorie se executa de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la terminarea executarii pedepsei, pâna la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pâna la împlinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. si art. 10 din Legea nr. 187/2012, constata ca infractiunile savârsite de inculpata sunt concurente, iar în baza art. 39 alin. 1 lit. b), art. 45 alin. 1 C.pen., contopeste pedepsele principale stabilite pentru acestea si aplica inculpatei pedeapsa principala cea mai grea de 3 ani si 4 luni, pe care o sporeste cu 2 (doua) luni, rezultând pedeapsa de:

3 ani (trei) si 6 luni (sase) închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen., ca pedeapsa complementara, si anume dreptul de a fi aleasa în autoritatile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exerci?iul autorita?ii de stat, dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savârsirea infractiunii (referent la S. R. U., N., O., S. din cadrul S. C. J. de U. C.).

Conform art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementara se executa dupa executarea pedepsei închisorii, dupa gra?ierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa împlinirea termenului de prescrip?ie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii condi?ionate.

Face aplicarea art. 45 alin. 5 si art. 65 alin. 1 C.pen. si interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen., a caror exercitare a fost interzisa de instanta ca pedeapsa complementara, pedepsa accesorie executându-se de la momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna când pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata.

În baza art.72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa aplicata inculpatei timpul retinerii preventive de 24 de ore, din data de 23 aprilie 2015, ora 21:10 si pâna la data de 24 aprilie 2015, ora 21:10, precum si timpul arestarii la domiciliu, începând cu data de 24 aprilie 2015 si pâna la data de 01.07.2015, inclusiv.

În temeiul art. 399 alin.1 C.proc.pen., mentine masura preventiva a controlului judiciar luata în cauza fata de inculpata C. M. L., prin Încheierea penala nr. 170/25.06.2015, pronun?ata de Judecatorul de Camera preliminara din cadrul Tribunalului Cluj în dosar nr. 2756/117/2015/a1, definitiva prin necontestare.

În baza art. 291 alin. 2 C.pen., art. 257 alin. 2 rap. la art. 256 alin. 2 C.pen. din 1968, dispune confiscarea speciala de la inculpata a sumelor de 14.800 euro si 30.000 lei, obtinute de inculpata din savârtirea infractiunilor de trafic de influenta, din care suma de 30.000 lei consemnata la dispozitia instantei, conform recipiselor de consemnare nr. 881280/1/15.01.2016 si nr. 884018/1/18.02.2016, eliberate de CEC Bank S.A. (filele 142, 172, dosar instanta).

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. rap. la art. 20 din Legea nr. 78/2000, mentine masura sechestrului asigurator luata prin ordonanta din 22.05.2015 în dosar de urmarire penala nr. 146/P/2014 – asupra imobilului situat în com. Feleacu, jud. Cluj, înscris în CF nr. 5072 Feleacu, sub A+1, nr. cad. 2412, constând în cur?i, construc?ii – casa de locuit cu teren în suprafaya totala de 5.131 mp, detinuta în proprietate de inculpata C. M. L. si de numitul Coroș Alexandru (sotul inculpatei), pâna la concurenta sumei de 14.800 euro, în vederea confiscarii speciale.

II. În temeiul art. 396 C.proc.pen., condamna pe inculpatul Popan  Tiberiu Constantin:

În temeiul art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen., pentru savârsirea infractiunii de cumparare de influenta la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor prevazute art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., si anume dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 1 an, care va curge de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare, conform prevederilor art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen.

În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramânerea definitiva a prezentei sentinte si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executarii pedepsei de 2 ani închisoare sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 2 ani, care va curge de la data ramânerii definitive a prezentei, conform dispozitiilor art. 92 C.pen.

În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen., impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Primariei Municipiului Cluj-Napoca sau în cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pe o perioada de 60 de zile lucratoare.

Pedeapsa accesorie se va executa doar în ipoteza în care se revoca suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale.

În baza art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

III. În temeiul art. 274 alin. 1 si 2 C.proc.pen., obliga pe inculpata C. M. L. la plata în favoarea statului a sumei de 6.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, iar pe inculpatul P. T. C. la plata în favoarea statului a sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu inculpatii si procurorul.

Comments

comentarii

Căpitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Şahtior Soligorsk, din manşa secundă a turului 3 preliminar al Conference League, că formaţia sa trebuie să revină la nivelul arătat în ultimii ani în cupele europene.... Citește mai mult
„Record mondial negativ pe AutostradaTransilvania Chiribiș-Suplacu de Barcău”, susține Asociația Pro Infrastructură (API). „Avem confirmarea că responsabilii din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere au decis să anuleze licitația pe cei 26,35 kilometri blestemați”, mai transmite ONG-ul.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!