fbpx

Radarba futottál és bírósági per lett belőle? Íme, mit tehetsz! Gyakori hibák a radarhasználat során

A CLUJUST és egy jó szándékú ügyvéd a sebességhatár túllépése miatt megbírságolt és igazságuk keresése érdekében bírósághoz forduló járművezetők segítségére siet. Ha a radarozó rendőrök gyakran megpróbálnak elrejtőzni – kanyarokba, fák és oszlopok mögé, benzinkutakhoz, parkolókba – akkor mi is spekulálhatunk az általuk elkövetett hibákon, melyek bírósági eljárással a bírságolási jegyzőkönyv megsemmisítését, vagy a kiszabott bírság csökkentését eredményezhetik.

Avocat Călin Iuga
Călin Iuga

 Az Európai Unió kérte Romániát, hogy intézkedjen a közúti balesetek számának csökkentése érdekében. Románia eleget tett a felszólításnak és rendőrautókban elhelyezett radarokkal lepte el az országot. Vajon ez a helyes megoldás? A kriminológián azt tanítják, hogy az általános megelőzés a sajátosnál sokkal jobb. A kígyó nem a marása miatt veszélyes, hanem azért, mert a támadás érdekében elrejtőzik – állította Nicolae Iorga. Egy biztos: ha a „kígyó megmar”, azt javaslom, fellebbezze meg a kihágásról szóló jegyzőkönyvet. Meglehetősen kevés az eset, amikor a készüléket megfelelő módon használták – mondja a Kolozsvári Ügyvédi Kamarához tartozó Călin Iuga ügyvéd, aki arra figyelt fel, hogy a bíróság a bírságolási panaszokat felületesen vizsgálja meg és a közúti rendőrség privilégiumnak örvend. 

A jegyzőkönyv, annak tartalmi megismerésétől számított 15 napon belül megtámadható azon a bíróságon, melynek hatáskörében a szabálysértés történt. Túlmenően azon a számos hibán, melyet a rendőrök a jegyzőkönyv megkötésekor elkövetnek – téves jogi besorolás, észrevételek hiánya, intézkedő rendőr neve, az elkövetés helye és pontos ideje – íme, még néhány elem, melyek a jegyzőkönyv megsemmisítését vagy a kiszabott bírság csökkentését eredményezhetik.

A radarkészülékek használata során a leggyakrabban elkövetett hibák a következők:

1. A készülék POP vagy „stand by” módban történő használata ellentmond annak a javaslatnak, mely a gyártó által kiadott használati kézikönyvben található.

A POP-mód az MPH Industries által gyártott Bee III típusú sebességmérő pisztolynál jelent meg, és a másodperc tizedrésze alatt képes lemérni egy jármű sebességét úgy, hogy számos radarérzékelő sem tudja azt felfedezni. A POP-módban levő pisztoly kevesebb mint 1/15 másodpercnyi energiát sugároz, így nagyon rövid idő alatt határozza meg a jármű sebességét. A POP-módban használt készülék által leolvasott sebesség azonban sokszor téves, amit a készülék gyártója, az MPH Industries a használati útmutatóban is leír: a POP-módban leolvasott sebesség a megengedett sebességhatár túllépésének NEM képezheti bizonyítékát. Minden sebességmérő egység egy olyan pisztolyra alapoz, mely egy stabil referencia-frekvenciát sugároz. Ez a referencia-frekvencia a sebességmérés teljes ideje alatt állandó kell legyen.   

Íme, egy sebességmérő készülék működése: a refencia-frekvencia egy mikrohullámú csoportja a cél felé halad. Ezt követően a radaregység összehasonlítja a referencia-frekvencia csoportot a haladó jármű által visszavert mikrohullámú csoporttal. A referencia-frekvencia és a jármű által visszavert frekvencia közötti különbség – az ismert Doppler-hatás – jelenti a mozgó jármű sebességét.

A Bee III sebességmérő készülék „kikapcsolt” módból „bekapcsolt” módba állítható, majd újra áthelyezhető „kikapcsolt” állapotba. Mindezt 67 milliszekundum alatt, mely alatt a frekvencia megmarad. „Bekapcsolt” állapotban az elektromos energia át kell haladjon az oszcillátoron, mely ennek hatására felmelegszik. Hozzávetőlegesen egy másodperc után éri el a készülék a megfelelő üzemmódhoz szükséges állandó hőmérsékletet, mely során a sebesség-leolvasó frekvencia állandó marad. Érthető tehát, hogy a környezeti hőmérsékleten történő hidegen indítás és a működési hőmérséklet elérése közötti időszakban a készülék tulajdonképpen ellenőrizhetetlen. A Bee III radarkészülék oszcillátora kiegyensúlyozott körülmények közötti működésre alkalmas, és hidegen indított, vagy „stand by” állapotban nem használható.

A „stand by” módban üzemeltetett készülék nem képes a „tracking history” (sebességmérés előtti rögzítés) tárolására. A használati útmutatója egyértelműen arról ír, hogy egyetlen bírság SEM szabható ki a „tracking history” (az illető jármű sebességváltozásának követése) hiányában. A Romániai Közúti Rendőrség a készüléket csak POP vagy „stand by” módban használja. 

2. A közúti rendőrség által is használt, MPH Industries által gyártott Bee III típusú radar használati útmutatójából kitűnik, hogy ezek a készülékek NEM képesek az illető jármű rendszámának egyértelmű leolvasására akkor, ha a jármű és a készülék közötti távolság 80 méternél nagyobb.

Megjegyzendő, hogy a készülék eredeti, gyártó általi használati útmutatóját nem fordították le teljes mértékben és megfelelő módon román nyelvre. A bíróságtól csak az eredeti, angol nyelvű változatot lehet kikérni.

Az kiszemelt jármű rendszámának egyértelmű leolvasásának jelentőségéről a 2005.11.23-i NML 021-05 metodológiai norma 3.5.1. cikk ír: bizonyító jelleggel csak azok a felvételek bírnak, melyeken az illető jármű és annak kiolvasható rendszáma is látszik. 

A feni rendelkezések alapján a szabálysértő kárára nem róható fel más sebesség-felvétel, mint az, melyen a haladó jármű rendszáma is kiolvasható. Kétség esetén a szabálysértő javára kell dönteni. Nem vehető figyelembe egyetlen olyan bizonyíték sem, mely a törvényes előírásoknak a nem felel meg; következésképpen az sem, melyen a haladó jármű rendszáma kiolvashatatlan.

A gyakorlatban a rendőri szervek a nem teljesen tiszta felvételeket olyanokkal helyettesítik, melyeken a jármű rendszámát digitális beavatkozás során felnagyították, miután a felvételeket a mérőműszer hard-járól letöltötték. Ez a gyakorlat nem törvényes, mivel a beavatkozást nem szakember végezte és a beavatkozás a bírósági eljárás során azért történt, hogy azt a szabálysértő terhére róhassák.  

3. A radarkészülék elektromos zajt keltő készülékek mellé helyezik és úgy használják

A sebességmérő készülék műszaki leírásában azt a javaslatot olvashatjuk, hogy a készüléket ne használják ilyen jellegű berendezések hatáskörében. Az ilyen berendezések mesterséges és szinte megfékezhetetlen hatást gyakorolnak a sebességmérőre, ugyanis rendszerint az általuk kibocsátott elektromos jel megzavarja a kijelzett értéket, vagy addig csökkenti a mért távolságot, míg a radar a sebesség leolvasását elvégzi.

A feszültség-transzformátorok, rádióhullám-adókészülékek, neon-fények és más készülékek is elektromos zajt keltenek. Ezek a zajok képesek a radar által kijelzett érték módosítására, illetve a készüléktől a járműig mért távolság csökkentett kimutatására.

Kolozsváron a repülőtér környéke egy ilyen hely, ahol mesterséges hatásra állandó elektromos zaj keletkezik egyrészt a légi megfigyelőállomás által kibocsátott rádióhullámok miatt, másrészt pedig a repülőgépek adó-vevő készülékei és a biztonsági őrök által használt adó-vevő készülékek miatt.

A megnevezett műszaki leírás azt is tartalmazza, hogy a sebességmérő készülék használójának ismernie kell az ilyen esetleges helyzeteket és minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy ezeket korrigálja, és az illető jármű helyes sebességét megállapíthassa. A sebességmérő készülék használati javaslatainak figyelmen kívül hagyása erősen megingatja a radarkészülék megfelelő működésének hihetőségét.

4. A természeti körülmények hatása a sebességmérő készülékre:

a) A viharok szétszórhatják vagy szétbonthatják a radar antennája által kibocsátott elektromágneses sugarakat, csökkentve a valós távolságokat.

b) A mért távolságot a terep sajátosságai is befolyásolhatják. Ha a mérőszerkezet egy domb tetején van elhelyezve, fennáll a veszélye annak, hogy az nem a céljármű, hanem az éppen mögötte haladó jármű sebességét méri be. Ugyanígy, ha a sebességmérő készülék egy emelkedő alján van, bemérheti az éppen a rendőrautó mögött haladó jármű sebességét, ugyanis az mérőhullámokat az emelkedő úttest visszaverheti.

c) A mozgásban levő rendőrautó esetében a mérőkészülék megtéveszthető, ha a kiszemelt jármű sebessége azonos a rendőrautó sebességével, illetve annak többszöröse.

Ugyanakkor a radargép használati módszertani leírásában azt olvashatjuk, hogy a „Highway” (településen kívüli) üzemmódban tilos településeken sebességet mérni, valamint a „City” (településeken) üzemmódban tilos a településen kívüli sebesség mérése.   

d) A haladó rendőrautóban mindkét mérési irány használata. A radargép használati módszertani leírásában az áll, hogy mindkét mérési irány csak akkor használható, ha a rendőrautó nincs mozgásban.

e) A sebességmérő készülék hatáskörében egy időben legalább két autó van.

A 2005.11.23-i NML 021-05 metodológiai norma 3.3.2. cikk így ír: „A sebességmérési eljárási módszert úgy kell kigondolni, hogy le lehessen hozzárendelni egyetlen olyan járművet sem, melynek a céljármű sebességéhez semmi köze nincs (különösen akkor, ha a mérőkészülék manuális üzemmódban van). Ugyanez az elv érvényes az autók kereszteződése vagy előzések esetén is, amikor mindkét jármű, azonos időben tartózkodik a radar hatáskörében. Az ilyen esetekben nem megállapítható, hogy a készülék éppen melyik jármű sebességét mérte be.

f) A sebességmérő akadály (fák, betonoszlopok, táblák stb.) mögötti elhelyezése. Az ilyen esetekben a radargép által kibocsátott elektromágneses részecskék nem a kamerán látható járműre irányulnak, hanem épp a készülék mögött haladó járműre verődnek vissza, így nagy lehetősége van annak, hogy az éppen bemért sebesség nem a képen látható járműé, hanem egy ún. fantomjárműtől származik. Érthető, hiszen a részecske az előtte levő akadály miatt nem tud előrehaladni, így visszaverődik.  

5. Metrológiailag nem ellenőrzött, vagy lejárt ellenőrzésű radargépek használata

Az új Közlekedési Törvénykönyv 121. cikk. (2.) bekezdése ezt tartalmazza: „Az előírt sebességhatárok be nem tartását a közúti rendészet állapíthatja meg érvényessé nyilvánított és metrológiailag ellenőrzött mérőműszerek segítségével.”

A radargép használati kézikönyvének 4. fejezete leírja: „A megfelelő működés érdekében az AUTOVISION RADART évente kell ellenőrizni és kalibrálni. A szervizelés és karbantartás érdekében forduljon a mérőrendszer beszerelőjéhez.  

Azok a mérőműszerek, melyek a törvényes metrológiai ellenőrzéssel nem rendelkeznek, illetve amelyek ellenőrzéseit a megadott határidőhöz képest később végezték el, nem minősülnek törvényes mérőműszereknek és az ilyen jellegű használatuk szabálysértésnek minősül. Ezek üzemeltetője köteles a készüléket bevonni vagy használaton kívül helyezni (metrológiai tevékenységeket szabályozó 20/1992. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 15. cikk).

(A magyar nyelvű változatot készítette Györgyjakakb Miklós igazságügyi fordító és tolmács, a CLUJUST.RO hivatalos partnere.)

Comments

comentarii

Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia.... Citește mai mult
Sâmbătă, 18 mai, Parcul Tineretului din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment pentru toate vârstele.... Citește mai mult

Lasă un răspuns