fbpx
În 2014, locatarii din zonă au protestat cu mașini pe strada Măceșului

Au pornit de la cazul lor și s-au transformat în Asociația pentru Protecția Urbanistică a Clujului

Locuitorii străzii Măceșului din Cluj-Napoca, care au oprit lucrările la două blocuri și se judecă cu primăria și investitorii, au extins Asociația pentru Protecția Străzii Măceșului și i-au schimbat numele.

Lucrările la cele două blocuri sunt suspendate din primăvara 2014
Lucrările la cele două blocuri sunt suspendate din primăvara 2014

Asociația pentru Protecția Urbanistică a Străzii Măceșului a fost constituită în februarie 2014 și este reclamantă într-un proces de contencios în care solicită anularea autorizațiilor de construire și a planului urbanistic zonale pentru blocurile de șase etaje de pe strada Măceșului, unde sunt preponderent case. Membrii asociației au început să fie contactați de oameni din alte zone ale Clujului, nemulțumiți de alte construcții, pentru a-i întreba cum au procedat. ”Am fost sunat chiar și de locuitori din Florești. Trebuie să luăm atitudine față de abuzurile urbanistice”, a spus președintele asociației Elek Levente. Prin urmare, Adunarea Generală a asociației a hotărât schimbarea denumirii în Asociația pentru Protecția Urbanistică (APU) a Clujului și modificarea statutului pentru lărgirea ariei în care activează. Astfel, asociația se preocupă acum de tot municipiul, dar și de localități precum Florești, Apahida sau Baciu.

 

Scopul Asociației pentru Protecția Urbanistică a Clujului este ”protecția din punct de vedere urbanistic a municipiului Cluj-Napoca și localităților învecinate, prin monitorizarea și promovarea respectării principiilor, normelor legale și bunelor practici în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, în vederea dezvoltării durabile a unui mediu urban modern, asigurând zone rezidențiale cu nivel ridicat al calității locuirii și zone publice atractive”.

Asociația numără peste o sută de membri. Sunt trei categorii de membri: activi, susținători și de onoare. În acest moment sunt 21 de membri activi.

Obiectivele APU sunt:

a) Prevenirea și combaterea, pe toate căile legale, a politicilor publice (strategii, programe etc.) și actelor administrative normative de nivel local (inclusiv județean sau regional), de tip urbanistic (PUG, PUZ sau PUD) și de amenajarea teritoriului (PATZ, PATJ, PATIC / PATIO etc.), ce ar altera direct sau indirect caracterul de zonă rezidențială de tip cartier de case al zonelor care mai au sau vor avea acest caracter în municipiul Cluj-Napoca și localitățile învecinate;

b) Prevenirea și combaterea, pe toate căile legale, a autorizațiilor de construire și a altor acte administrative individuale sau avize (ca de exemplu certificate de urbanism, avize de oportunitate și de amplasament, avize, acorduri și autorizații de mediu și de gospodărirea apelor), și alte acte inclusiv premergătoare / preparatorii emise de autoritățile administrației publice locale sau centrale sau alte organisme abilitate, ce ar determina sau permite schimbarea caracterului de zonă rezidențială de tip cartier de case al zonelor care mai au sau vor avea acest caracter în municipiul Cluj-Napoca și localitățile învecinate;

c) Prevederile lit.a), aplicate zonelor care au exclusiv sau predominant caracter de zonă rezidențială de case, blocuri sau mixtă, ce poate fi afectat prin schimbarea de drept sau de fapt în zonă cu elemente industriale sau de servicii sau alte funcțiuni ce generează poluare chimică, zgomot, trafic auto intens, aflux ridicat de persoane sau alte elemente incompatibile cu specificul rezidențial;

d) Prevederile lit.b) aplicate zonelor definite de lit.c);

e) Prevederile lit.a), aplicate zonelor reprezentând spații verzi și oglinzi de apă existente juridic sau faptic sau planificate, în special în sau aproape de zone rezidențiale, pentru a nu fi degradate peisagistic, ecologic sau recreațional sau transformate în alte funcțiuni;

f) Prevederile lit.b) aplicate zonelor definite de lit.e);

g) Prevederile lit.a), aplicate terenurilor și construcțiilor publice cu funcțiuni sportive respectiv culturale, pentru a nu fi transformate în funcțiuni de interes privat sau funcțiuni publice sau de interes public cu alt caracter decât sportiv respectiv cultural;

h) Prevederile lit.b) aplicate zonelor definite de lit.g);

i) Prevederile lit.a), aplicate zonelor care au încă un semnificativ caracter rezidențial sau de funcțiuni publice cu valoare ecologică, culturală sau sportivă, sau se propune revenirea la un asemea caracter, pentru a preveni ca în zonă să continue să stagneze sau să înceapă sau continue să crească ponderea elementelor incompatibile cu specificul rezidențial respectiv ecologic, cultural sau sportiv al unei zone, împiedicând astfel reconversia acesteia spre asemenea funcțiuni;

j) Prevederile lit.b) aplicate zonelor definite de lit.i);

k) Prevederile lit.a), aplicate arealelor centrale și pericentrale ale localităților din zonele vizate, care au deja caracter mixt rezidențial și de servicii sau alte funcțiuni, pentru a limita ponderea de elemente industriale sau de servicii sau alte funcțiuni ce generează poluare chimică, zgomot, trafic auto intens, aflux ridicat de persoane sau alte elemente incompatibile cu specificul rezidențial și a descuraja astfel fenomenul de dezrezidențializare a acestor zone și implicit fenomenul de suburbanizare și a celui de decădere a zonelor centrale și pericentrale ale localităților;

l) Prevederile lit.b) aplicate zonelor definite de lit.k);

m) Promovarea unei constante, prompte și corecte aplicări a cadrului legal existent de către autoritățile publice executive și alte organisme cu competențe specifice, în vederea prevenirii și combaterii degradării sau schimbării abuzive, de drept sau în fapt, a caracterului zonelor referite de lit. a) – l);

n) Promovarea unui cadru legal și de politici publice la nivel național și regional / zonal / județean favorabil politicilor moderne și durabile urbanistice și de construire, locuire, mobilitate, protecția patrimoniului și protecția mediului, care să cadreze cu scopul definit la art.9 și să permită atingerea obiectivelor definite la lit.a) – l);

o) Creșterea gradului de informare și conștientizare a proprietarilor și altor deținători sau utilizatori de imobile din zonele vizate, cu privire la importanța păstrării caracterelor specificate la lit.a)-l);

p) Mobilizarea și reunirea în cadru organizat a proprietarilor și altor deținători sau utilizatori de imobile de tip rezidențial din zonele vizate, în vederea apărării caracterului actual al acelor zone și combaterii alterării de drept sau în fapt a acestui caracter;

q) Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului, mass-mediei și autorităților și instituțiilor publice cu privire la importanța păstrării caracterelor specificate la lit.a)-l);

r) Promovarea liberului acces la informațiile de interes public, participării publice la luarea deciziilor și accesului public la justiție, în special în domeniul urbanismului, construcțiilor, dezvoltării durabile, protecției patrimoniului, protecției mediului și a dreptului de proprietate și locuire;

s) Promovarea cadrului legal și aplicării practice a acestuia în ceea ce privește prevenirea poluării de orice tip, tulburării ordinii și liniștii publice, infracționalității stradale și altor factori ce pot influența negativ calitatea locuirii în zonele vizate de APU;

t) Promovarea cadrului legal și aplicării practice a acestuia în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, promovarea bunei guvernări, democrației, statului de drept, independenței și eficienței justiției, competenței și responsabilității magistraților, demnitarilor, funcționarilor publici și personalului contractual din autoritățile publice centrale și locale;

u) Promovarea cunoașterii reciproce, respectului și bunei vecinătăți între membri APU și între riveranii din zonele vizate în general

v) Promovarea drepturilor și intereselor specifice ale membrilor APU derivând din scopul APU.

w) alte obiective ce servesc scopului precizat la art. 9.

Mijloacele prin care APU urmăreşte atingerea scopului şi obiectivelor sale sunt:

a) monitorizarea evoluției cadrului normativ național și local de interes specific pentru APU și a emiterii de autorizații de construire și alte acte administrative individuale sau acte premergătoare și preparatorii cu certă sau potențială influență în sfera scopului APU;

b) monitorizarea lucrărilor de construcții și altor activități efective în zona vizată de APU și alte activități de documentare și infrormare pentru identificarea unor eventuale încălcări de fapt a cadrului legal sau afectări a scopului APU;

c) promovarea de acțiuni administrative (petiții, audiențe, recursuri administrative, participare la dezbateri publice) și judecătorești (acțiuni în contencios administrativ, plângeri penale, acțiuni civile etc.);

d) consultanţă şi asistenţă pentru membrii APU pe teme legate de scopul APU și facilitarea accesului la asemenea servicii;

e) constituire de arhivă și bibliotecă de profil în format clasic și electronic și de alte resurse necesare atringerii scopului și obiectivelor APU;

f) acordarea de acces și facilităţi pentru membrii APU la resurse, evenimente și acțiuni proprii sau organizate de colaboratori ai APU sau structuri in care au putere de decizie membri ai APU

g) colaborare cu organizaţii omologe;

h) schimb de informaţii, încheierea de parteneriate şi alte forme de colaborare cu alte ONG-uri sau instituţii publice şi private;

i) colaborarea cu mass media;

j) derulare de proiecte și programe specifice;

k) activităţi de lobby, inițiere sau suținere de inițiative legislative locale sau naționale, alte forme de advocacy;

l) activităţile administrative şi organizatorice necesare pentru funcţionarea şi dezvoltarea instituţională a APU, incluzând cele de relaţii publice, relaţii interne cu membri, secretariat, gestiune, contabilitate, fundraising, management etc.

m) activități economice accesorii în strânsă legătură cu scopul APU prin utilizarea eficientă a resurselor de care dispune APU când nu sunt integral necesare pentru derularea activităților non-profit în vederea și completării resurselor financiare necesare activității principale, non-profit, a APU.

n) orice alte activităţi necesare atingerii scopului şi obiectivelor asociaţiei, în limitele legii.

”APU se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile: bunei vecinătăți, urbanismului modern, respectării dreptului de proprietate și dreptului la calitatea locuirii, implicării şi cooperării, profesionalismului, respectului şi sprijinului reciproc, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialităţii, legalităţii, durabilităţii, voluntariatului.”, se arată în statut.

Comments

comentarii

Simularea examenului naţional de Bacalaureat continuă marţi cu proba scrisă obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.... Citește mai mult
BMW Group și NTT Data au bătut palma, iar în Cluj-Napoca urmează să se deschidă un nou centru IT.... Citește mai mult

4 comentarii

  1. Felicitari. Veti avea de lucru. Edilii emit orice, oricand.

  2. Dle Bagacean, la ce adrese se construiesc aceste blocuri?

  3. Aceasta ,,frumoasa casuta ” intre case , e tot in Andrei Muresanu , la intersectia strazilor : Brancusi cu Macinului si e facuta pe aproape toata suprafata terenului disponibil …..

  4. Un bloc la fel ” de frumos ” , se face intre case , la intersectia stazilor : Brancusi cu Macinului , in cart. Gheorgheni , pe toata suprafata de teren disponibila ….

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!